La nostra visió com a escola de dansa

És extremadament important trobar la millor formació de dansa d’alta qualitat tant per als ballarins que volen ser professionals de la dansa com per a aquells que busquen un hobby. A Vocacions estem 100% compromesos amb la qualitat en l’ensenyament. Us expliquem a continuació quina és la nostra visió:

Seguretat
A causa de la naturalesa físicament exigent de la dansa i a la fragilitat dels alumnes en edat de desenvolupament, és extremadament necessari que l’alumne sigui guiat per un professional durant la seva formació de dansa. Les lesions derivades d’un entrenament incorrecte poden evitar-se amb l’ajuda de professors d’alta qualitat.

Una base correcta
La memòria muscular que els/les alumnes de pre-ballet desenvolupen quan aprenen a ballar per primera vegada, és extremadament difícil de «desfer» quan creixen. D’aquí la importància que se’ls ensenyi una tècnica correcta des del principi i així establir una base sòlida per al seu futur.

Benestar mental
Els professors de dansa de qualitat comprenen la importància de crear una dinàmica positiva i saludable amb els/les seus/seves alumnes des de l’etapa de pre-ballet. El benestar mental des d’una edat primerenca és tan crucial com el desenvolupament físic.

Autosuficiència
És extremadament important que, des de pre-ballet, els/les alumnes desenvolupin l’hàbit de l’autosuficiència en la seva ètica de treball i la capacitat d’autocorrecció. El professor adequat sabrà com animar als alumnes a ser aprenents independents.