NORMES GENERALS

 • Puntualitat a l’inici i a la recollida de les classes
 • Per un bon funcionament del centre, és convenient que els grups a partir de 1er Primària, es
  canviïn sols i els pares/familiars/tutors deixin el pas dels alumnes lliure.
 • El pare/mare i/o tutor de l’alumne l’haurà de deixar en el lloc pertinent i marxarà. El mateix
  demanem alhora de recollida, queda totalment prohibit, quedar-se a la espera des de l’inici
  de classe.
 • Constància en l’assistència a classe. A cada classe es passarà llista per tenir control sobre
  l’assistència. És pregar avisar en el cas de que no es pugui assistir o en cas de retard.
 • Portar roba adequada segons la disciplina.
 • Amb totes les disciplines es imprescindible portar el cabell recollit, si no és possible amb monyo, es pot portar una cua.
 • No és portarà cap tipus de joia gran o que pengi, collarets, polseres, rellotges, arracades grans, etc.
 • No es podrà sortir un cop començada la classe sense un motiu justificat, o si el professor ho permet.
 • Tots els alumnes de l’escola, hauran de tenir l’uniforme de l’escola, que consta d’una samarreta que la podran comprar a la recepció, també hi trobaran la dessuadora opcional.
 • En qualsevol sortida, on hagi una actuació, o presentació de classe oberta, etc, l’alumne/a haurà d’assistir amb l’uniforme de l’escola, és a dir, la nostra samarreta i pantaló fosc.

Classes obertes

 • Al Nadal es faran classes obertes on els alumnes demostraran el que han après al llarg del
 • primer trimestre. Es farà a la sala i tots els pares i familiars hi esteu convidats a assistir-hi.

Festival

 • El festival de fi de curs es farà cada 2 anys. Durant el curs es faran sortides i algunes exhibicions.
 • Al final de curs que no pertoqui festival, es farà una petita exhibició de ball com a recompensa del treball realitzat durant l’any.
 • L’any en el que pertoca el Festival, al començar al mes de febrer, es farà a la recepció de l’escola una paga i senyal de 20€ per alumne per tal d’obtenir el vestuari que es portarà a cada coreografia de final de curs. La resta, a l’entrega del vestuari.
 • No es retornaran el diners en cap cas (si la quantitat total del vestuari fos menys a la paga i senyal, es retornaria la diferència).
 • Les entrades del festival i mostra es vendran una setmana abans de l’espectacle a la mateixa recepció de l’escola.
 • Els festivals i demostracions, no són obligatoris, però recomanem la seva assistència.
 • Més de 3 faltes seguides sense justificar dins del període d’assaig significarà que ja no serà possible la seva participació.